Index:


 
 
Förlaget
Lektör
Tips&tricks;
 
 

forlaget@ochsavidare.se

ochsåvidare
c/o Skog
Svarttorp Berget 208
64010 Högsjö
tel +46704040674


     

Bokförlagets tjänster

Detta bokförlag tar inte någon ekonomisk risk i sin produktion utan all utgivning ska bekosta sig själv. Av den anledningen är upplagorna så stora som respektive uppdragsgivare (sannolikt författaren) kan bekosta. En rimlig kalkylmaskin för att själv ge ut en bok finns på www.books-on-demand.com. Tex: En bok på 200 sidor kostar strax över 5000 kronor för 35 levererade exemplar. Då förutsätts man sätta (göra tryckfil) sitt manus själv. Eller tryck tusen ex för ca 25 tusen kronor. Fortfarande med egen tryckfil.

Att själv göra en PDF för att få sin roman tryckt är en intressant erfarenhet. Jag har tidigare skrivit flera romaner och anser mig få allt bättre koll på både produktion, korrektur och språkbehandling. Efter de år jag ägnat mig åt att göra böcker anser jag nu att andra skulle kunna dra nytta av mina erfarenheter.

Tycker man att Borta Bra, Som Man Bäddar och Efter Vatten är snygga och önskar låta deras utformning och grafiska behag vara en förebild för andra tryck är man välkommen att låta mig ge en offert på arbetet. Jag erbjuder följande tjänster:

(1) Lektör: Jag har god erfarenhet framför allt av korrektur och språkbehandling, där mina lektörsegenskaper skulle kunna vara värdefulla innan man påbörjar det ekonomiskt tunga arbetet.

(2) Teknik: Därefter ska romanen sättas: Format, sidantal, typsnitt, avstavningar, grafisk uppläggning. Tillkommer försättssidor med ISBN och övriga adresseringar.

(3) Grafik: Avslutningsvis ett omslag.

Det är fullt möjligt att välja en eller alla ovanstående punkter. Skriv ett mail och berätta vad det är du vill ha hjälp med så kan vi säkert komma överens.